Director of Civil Status                                                   www.etatcivil.gouv.qc.ca

Coroner (investigation)                                                   www.coroner.gouv.qc.ca

Barreau du Québec                                                          www.barreau.qc.ca

Chambre des notaires                                                     www.cnq.org

Life insurance                                                                   www.olhi.ca

Régie du logement                                                           www.rdl.gouv.qc.ca

Régie des rentes du Québec                                           www.retraitequebec.gouv.qc.ca

Société de l’assurance automobile du Québec           www.saaq.gouv.qc.ca

Social assistance and social solidarity programs      www.mess.gouv.qc.ca